Szkolenia międzykulturowe

Mają na celu wzrost kompetencji międzykulturowej w bezpiecznej i rozwojowej atmosferze, z wykorzystaniem możliwości procesu grupowego.

W trakcie szkoleń uczestnicy i uczestniczki przechodzą proces rozwoju własnej wiedzy, umiejętności i postawy międzykulturowej. Wszystkie te 3 elementy składają się na kompetencję międzykulturową, która zwiększa efektywność w pracy z osobami z innych kultur.

Szkolenia prowadzę metodami aktywnymi, tj. z wykorzystaniem możliwości, które daje praca w grupie. Podczas szkolenia, jest miejsce nie tyko na przyswojenie wiedzy, ale także na ćwiczenie umiejętności, analizę własnego stylu pracy, refleksję nad zdobytymi umiejętnościami i poszerzenie własnej strefy komfortu we współpracy międzynarodowej.

Są dwie grupy szkoleń, które oferuję:

Szkolenia kompetencyjne:

Nastawione są przede wszystkim na elastyczność kulturową oraz rozwój konkretnych, praktycznych umiejętności przydatnych we współpracy międzynarodowej.

Top 5 szkoleń kompetencyjnych najczęściej wybieranych przez moich klientów i klientki:

„Budowanie zaufania we współpracy z osobami z innych kultur: inwestycja, która się zwraca”.
„Komunikacja międzykulturowa: skuteczne metody komunikowania się werbalnie, pozawerbalnie i wirtualnie w projektach międzynarodowych”.
„Inteligencja międzykulturowa: nabywanie pewności siebie w kontaktach międzynarodowych poprzez adekwatny dobór zachowań”.
„Wrażliwość kulturowa: jak radzić sobie ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją w wielonarodowym miejscu pracy”.
„Zarządzanie różnorodnością kulturową: strategiczne wzmacnianie potencjałów wielokulturowego zespołu”.

Szkolenia specyficzne kulturowo:

Ich celem jest nastawienie na rozwój kompetencji międzykulturowej we współpracy z konkretną kulturą/kulturami.

Top 5 szkoleń specyficznych kulturowo najczęściej wybieranych przez moich klientów i klientki:

„Współpraca polsko-niemiecka: skuteczne sposoby porozumiewania się i współpracy między Polakami a Niemcami”.
„Praca zdalna z zespołem w Indiach: jak pracować, by się mniej frustrować”.
„Obsługa klienta z azjatyckiego kręgu kulturowego: o zderzeniu różnic i szukaniu porozumienia między Wschodem a Zachodem”.
„Zarządzanie zespołem ukraińskich pracowników: jak zbudować długofalową współpracę opartą na wspólnych celach”.
„Podobieństwa i różnice między polską i szwedzką etyką biznesu: jak prowadzić projekty polsko-szwedzkie”.

Rekomendowany czas szkolenia w przypadku grupy początkującej to 2 lub 3 dni szkoleniowe, w grupie 14-16 osobowej.

Wszystkie szkolenia są nastawione na potrzeby uczestników i uczestniczek, zatem każdy proces szkoleniowy poprzedzony jest opracowywaną przeze mnie analizą potrzeb.
Po zakończeniu procesu szkoleniowego, istnieje możliwość przygotowania rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju międzykulturowego.

Wykłady międzykulturowe.

Dostarczają wiedzę, skłaniają do refleksji, wzruszają, bawią i inspirują – czyli wszystko o różnicach kulturowych i rozwoju międzykulturowym w formie przystępnie wygłoszonego międzykulturowego wykładu.

Opowiadam o tym, czego można doświadczyć w globalnym świecie, o strategiach akulturacji i o strategiach zarządzania różnorodnością. Porównuję style zarządzania, style komunikacji, sposoby okazywania szacunku i egzekwowania obowiązków, a wszystko analizuję przez pryzmat wartości w różnych kulturach.
Poszukuję odpowiedzi na pytanie, kto do kogo ma się dostosować oraz podaję przykłady, jak różne kraje radzą sobie z odpowiedzią na pytanie: „kto ma rację w wielokulturowym świecie?”

A wszystko to podaję w formie multimedialnego wykładu, z ciekawym komentarzem i zaskakującymi mini-ćwiczeniami.

Jeśli:

chcesz zorganizować ekspercki wykład nt. wielokulturowości, zarządzania międzykulturowego, edukacji międzykulturowej czy rozwoju kariery w globalnym świecie,
poszukujesz przemowy motywującej i zachęcającej do współpracy międzynarodowej i nie wiesz, od czego zacząć,
chcesz podarować sobie lub swojemu zespołowi wykład inspirujący do podjęcia działań na rzecz porozumienia międzykulturowego,
organizujesz konferencję na temat zarządzania różnorodnością lub na temat wielokulturowości i poszukujesz przewodniej myśli, czy też tzw. keynote speakera (głównego mówcy),
interesują Cię sprawy migracji i adaptacji kulturowej i chcesz o nich posłuchać,
ciekawy/ciekawa jesteś, czym jest psychologia międzykulturowa i chcesz posłuchać o jej najsłynniejszych odkryciach,
Zadzwoń, napisz, a omówimy zakres i szczegóły wykładu.

Wykłady prowadzę przeważnie dla dużych grup oraz projektuję je do zaprezentowania w krótkiej formie czasowej – do dwóch godzin.

Moje wykłady międzykulturowe to mieszanka wiedzy eksperckiej, umiejętności trenerskich i chęci dzielenia się pasją do wielokulturowego rozwoju.

Doradztwo międzykulturowe

Oferuję wsparcie dla klientów i klientek w ich międzykulturowym rozwoju: zarządzaniu zespołem międzykulturowym, relokacji i doświadczaniu zmiany kraju czy planowaniu swojej kariery w środowisku międzynarodowym.

Doradztwo międzykulturowe prowadzę indywidualnie bądź w małych grupach, dzięki czemu jestem w stanie wsłuchać się w rzeczywiste potrzeby. Spotkania mają charakter poradnictwa, przy czym znalezienie właściwego rozwiązania dzieje się we współpracy z klientem/klientką.

Przykładowe obszary tematyczne, w których wspieram innych oraz chętnie międzykulturowo wesprę i Ciebie, to:

Pochodzę z jednego krajów Europy Zachodniej, jestem menadżerką z wieloletnim doświadczeniem; ostatnio w ramach relokacji w firmie, przeprowadziłam się do Polski i podjęłam tu pracę; pracuję przede wszystkim wśród Polaków: jak mam zdobyć ich zaufanie? – Dostosowanie stylu zarządzania adekwatnego kulturowo.
Jestem kierownikiem, pochodzę z Polski i pracuję w Polsce, ale w międzynarodowej firmie. Moi szefowie to Francuzi, a na co dzień współpracuję z Chińczykami: jak mam komunikować się z tak odległymi od siebie kulturami? – Realizacja celów biznesowych we współpracy międzynarodowej.
Powróciliśmy z rodziną w tym roku do Polski, po kilku latach życia i pracy w Wielkiej Brytanii. Wydawało nam się, że wszystko dobrze zaplanowaliśmy – praca, mieszkanie, szkoła dla dzieci. Ale psychiczne radzenie sobie ze zmianą bardzo nas przytłoczyło. – Radzenie sobie z powrotnym szokiem kulturowym oraz wzmacnianie potencjału re-emigracji.
Żyję w związku mieszanym kulturowo; nasze dzieci są dwujęzyczne. Dostrzegam plusy i minusy takiego związku, ale w sytuacjach konfliktowych ciągle pojawia się to samo pytanie: kto do kogo ma się dostosować? – Dylematy i potencjału dwujęzyczności/ wielojęzyczności i dwukulturowości/ wielokulturowości w związku, w rodzinie, na co dzień.

Zapraszam Cię na indywidualne sesje doradcze, podczas których skupimy się Twoich wyzwaniach i dylematach, a następnie poszukamy właściwych rozwiązań.

Sesje doradztwa prowadzę w formie stacjonarnej oraz wirtualnej. Niektórzy klienci i klientki korzystają z tej formy rozwoju jako podsumowania po szkoleniach.

Pamiętaj, że to, jaki przebieg będzie miała Twoja zmiana kulturowa, w dużej mierze zależy tylko od Ciebie. Gotowa jestem wesprzeć Cię w tej zmianie, z wykorzystaniem wiedzy i praktyki psychologicznej, a także własnych doświadczeń we współpracy i koegzystowaniu z ludźmi o różnych pochodzeniu kulturowym.

Skip to content