Kompetencja międzykulturowa jest kluczowa w zglobalizowanym świecie.

Kinga Białek, Cross-Cultural Consulting

Kinga Białek

Jestem certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerką interpersonalną i międzykulturową, doradczynią kulturową dla firm i instytucji międzynarodowych, mentorką dla osób z doświadczeniem migracji, a także liderką szkoleń międzykulturowych w Polsce.

Od 2000 roku prowadzę działania szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji międzykulturowej i umiejętności interpersonalnych, dla Polaków i obcokrajowców, w Polsce i za granicą. Pracuję w językach polskim, angielskim i z tłumaczeniem symultanicznym.

Specjalizuję się w budowaniu dialogu między ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, we wzmacnianiu współpracy międzynarodowej i w rozwoju potencjałów osób migrujących (ekspatów, migrantów, re-emigrantów).  Wspieram rozwój wiedzy na temat innych krajów (szkolenia specyficzne kulturowo), rozwijam umiejętności budowania zaufania we współpracy międzynarodowej (laboratorium metod komunikacji międzykulturowej) oraz poszerzam świadomość kulturową (uwrażliwienie kulturowe). Przed wszystkim dążę do tego, aby moi klienci odczuwali mniejszy stres i większą satysfakcję w kontakcie międzykulturowym, zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Mam ponad 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, analizie potrzeb szkoleniowych i ewaluacji procesu szkoleniowego dla zróżnicowanych kulturowo grup. Jestem autorką, współautorką i redaktorką kilku pierwszych publikacji w Polsce z zakresu kompetencji międzykulturowej, m.in.: pierwszego w języku polskim podręcznika dla trenerów i trenerek międzykulturowych, pierwszego w języku polskim poradnika psychologicznego dla migrantów i migrantek powracających do Polski (re-emigrantów) oraz pierwszego kompleksowego poradnika dla kadry oświatowej o międzykulturowości w szkole.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etycznym SIETAR Polska (Society for Intercultural Education, Training and Research), którego jestem jedną ze współautorek. Pracę moją poddaję stałej profesjonalnej superwizji psychologicznej. 

 

 

Jest dla mnie wielką przyjemnością wesprzeć Ciebie w Twoim wielokulturowym rozwoju!

+
Projektów Międzkulturowych
K+
Przeszkolonych Osób
+
Liczba Publikacji
+
Nagród / wyróżnień

Współpraca

Skip to content